24 Martie - Ziua Mondiala a luptei împotriva Tuberculozei

 

 

 

Tuberculoza este o boală infecţioasă care afectează societatea noastră. Chiar dacă în prezent tuberculoza a devenit o boală vindecabilă, totuşi ea continuă să răpească vieţile omeneşti. Este bineştiut că oricine poate fi infectat cu tuberculoză, indiferent de statutul său social sau nivel material. De reţinut că tuberculoza poate fi tratată şi cel mai important – prevenită! În acest context, Biserica Ortodoxă, prin intermediul slujitorilor săi, poate şi trebuie să ia o atitudine corectă vis-a-vis de această infecţie, cât şi faţă de cei infectaţi. Preoţi pot deveni nişte mesageri în faţa comunităţilor pe care le păstoresc, informând şi motivând pe enoriaşi să ducă un mod sănătos de viaţă, să respecte norme igienice şi în caz de îmbolnăvire – respectarea tratamentului indicat de către medic.  

 

În continuare am schiţat puncte forte pe care poate practica un slujitor în prevenirea şi profilaxia infecţiei TB.

 

 

Aspecte teologice ale bolii şi suferinţei
“Dumnezeu NU voieşte moartea păcătosului
ci să se întoarcă şi să fie viu”

 1. Demnitatea şi valoarea omului
 2. Păcatul şi consecinţele lui
 3. Hristos – Mântuitorul lumii şi Cel Care a biruit moarte, boală şi păcat
 4. Atitudinea creştină faţă de boală şi faţă de cel bolnav

 

Sentimente de bază pe care trebuie să aibă un preotul în raprot cu persoana bolnava cu TB:

 1. Înţelegerea
 2. Compasiunea
 3. Milă
 4. Sinceritatea
 5. Ascultarea
 6. Toleranţă

 

Rolul preotului în prevenirea şi profilaxia tuberculozei:

 1. Informarea persoanelor din grupul de risc
 2. Consilierea pacienţilor
 3. Motivarea pacienţilor
 4. Sensibilizarea celorlalţi deţinuţi
 5. Fortificarea şi colaborarea cu instituţii abilitate
 6. Vizitarea persoanelor infectate
 7. Prevenirea abandonului de tratament

 

Categorii de persoane ale grupului de risc:

 1. Deţinuţi
 2. Persoane infectate cu HIV
 3. Utilizatori de droguri injectabile
 4. Persoane care nu respectă norme elementare de igienă
 5. Persoane care nu respectă modul sănătos de viaţă
 6. Persoane care refuză efectuarea controlului şi tratementul

 

Ce poate oferi preotul persoanelor cu TB:

 1. Predica şi meditaţii tematice
 2. Rugăciunea pentru cei bolnavi
 3. Taina Sfântului Maslu
 4. Taina Spovedaniei
 5. Sfânta Împărtăşanie
 6. Slujbe speciale pentru vindecare şi tămăduire
 7. Aducerea spre închinare a icoanelor făcătoare de minuni şi sfintelor moaşte

 

Preot. Maxim Melinti

 

 

Lasă un comentariu

Calendar Creștin Ortodox

Arhiva Video

Vezi mai multe video

Susține Insula Fericirii!

Flickr Photos