Predica: Crucea Domnului - semn al iubirii și al mântuirii!

 

 

 

“Crucea Domnului – semn al iubirii și al mântuirii!” – Predica părintelui Maxim Melinti – paroh al bisericii “Acoperământul Maicii Domnului”, s. Ghidighici, mun. Chişinău în Duminică dinaintea Înălțării Sfintei Cruci (20.09.2015).

Evanghelia Duminicii (Ioan 3,13-17):
is-a Domnul: nimeni nu s-a suit în cer, fără numai Cel care s-a pogorât din cer, Fiul Omului, care este în cer. Şi precum Moise a înălţat şarpele în pustie, aşa trebuie să se înalţe Fiul Omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică. Căci aşa a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe Fiul Său Unul-Născut, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică. Căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să osândească lumea, ci ca să se mântuiască lumea prin El.

Lasă un comentariu

Calendar Creștin Ortodox

Arhiva Video

Vezi mai multe video

Susține Insula Fericirii!

Flickr Photos