Despre descântece şi vrăjitorie

 

 

 

 

Părinte, cum vede biserica descântecele? 

Sfinţi Părinţi îi osândesc pe vrăjitori ca “fii ai diavolului”, ca unelte ai celui rău, care strâmbă realitatea, o infăţişând-o aşa cum vor ei pentru a câştiga bani, dar mai ales pentru a-i îndepărta de Dumnezeu.

Faptul că descântecul este un păcat şi o urâciune în faţa lui Dumnezeu ne arată cartea Deuteronom: Să nu se găsească la tine de aceia care trec pe fiul sau fiica lor prin foc, nici prezicător, sau ghicitor, sau vrăjitor, sau fermecător, nici descântător, nici chemător de duhuri, nici mag, nici de cei ce grăiesc cu morţii. Căci urâciune este înaintea Domnului tot cel ce face acestea, şi pentru această urâciune îi izgoneşte Domnul Dumnezeul tău de la faţa ta (Deuteronom 18, 10-12).

Proorocul Maleahi ne arată că toţi descântătorii vor fi judecaţi de Dumnezeu: Şi Mă voi apropia de voi ca să vă judec şi voi fi martor grabnic împotriva vrăjitorilor, a desfrânaţilor şi a celor care jură strâmb, împotriva celor care asupresc pe simbriaş, pe văduvă şi pe orfan, apasă pe cel străin şi nu se tem de Mine, zice Domnul Savaot(Maleahi 3, 5).

Cum sunt văzuţi de religie oamenii ce descântă? 

Descântători şi cei ce merg la ei să se descânte, deşi uneori pretind că apelează la Dumnezeu, la Maica Domnului, la Sf. Cruce, la sfinţii, devin şi ei apostaţi de la adevăr, adică, se abat de la credinţa creştină.

E păcătos omul ce apelează la descântece, de ce?

Canoanele Bisericii Ortodoxe stipulează situaţia celor ce devin părtaşi descânticelorAstfel, Sfântul Vasile cel Mare spune că vrăjitorii ar trebui osândiţi (condamnaţi la pocăinţă) ca ucigaşii de oameni (Canonul 65), iar cei care merg la vrăjitori se osândesc la fel tot ca ucigaşii (Canonul 72), adica fiind opriţi de la împărtăşirea cu Trupul şi Sângele Domnului 6 ani.

Canonul 65 al Sfântului Vasile cel mare spune: “Cel ce mărturiseşte că a făcut vrăjitorie sau fermecătorie i se va da timpul de penitenţă ca pentru ucigaş, împărţindu-se aşa cum s-a vădit pe sine în fiecare păcat”.

Canonul 72 al Sfântului Vasile cel mare arată: “Cel ce se dă pe sine vrăjitorilor sau unora ca aceştia acela încă se va canonisi cu timpul de penitenţă al ucigaşilor”.

Canonul 83 al Sfântului Vasile cel mare indică: “Cei cărora li se vrăjeşte ori urmează obiceiurile păgâneşti sau în casele lor bagă pe oarecare spre aflarea vrăjilor, şi spre curăţire să cadă sub canonul de şase ani: un an tânguindu-se, un an ascultând, trei ani prosternându-se şi un an stând împreună cu credincioşii, aşa se vor primi”.

Parerea, fata de folosirea lucrurilor sfinte (aghiasma, cruce) şi numelor sfinte (Mântuitorul Hristos, Maica Domnului) în procesul descântecelor. 

Folosirea obiectelor de cult (icoanelor, crucilor), precum şi aghezmei în procesul descântecelor este socotită drept profanarea a acestor obiecte sacre, pentru că sunt puse în lucrarea oamenilor necredincioşi.

 

Preot. Maxim Melinti

Lasă un comentariu

Calendar Creștin Ortodox

Arhiva Video

Vezi mai multe video

Susține Insula Fericirii!

Flickr Photos