MESAJ DE ZIUA INTERNAȚIONALĂ A PĂCII

 

 

 

 

 

 

Mesaj de Ziua Internațională a Păcii

 

Fereşte-te de rău şi fă bine,

caută pacea şi o urmează pe ea.

Psalmii 33,13

Pacea începe cu un zâmbet.

Maica Tereza

Nașterea Domnului Iisus Hristos, a fost vestită de îngeri prin cuvintele: „astăzi în cetatea lui David, vi S-a născut un Mântuitor, care este Hristos Domnul” (Luca 2,11). Această veste reprezintă o mare bucurie atât în cer cât și pe pământ, deoarece pacea în lume este adusă de Domnul Iisus, Mântuitorul nostru, Domn al păcii: „Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire” (Luca 2,14).
Auzind chemarea îngerilor, adresată păstorilor din Betleem iar prin ei, nouă tuturor, nu putem să ignorăm acest dar de mare preț, darul lui Hristos, ca să avem pace pe Pământ: Căci El este pacea noastră (Efeseni 2,14). De aceea, sarcina principală, care trebuie să urmărim noi, membrii Bisericii creștine – să păstrăm și să promovăm dialogul pașnic între popoare, state, comunități, instituții de stat și liderii organizațiilor religioase.
Dumnezeu a împăcat lumea cu El și i-a chemat pe oameni la slujirea împăcării. În Fiul Său Iisus Hristos, Dumnezeu arată o mare răbdare și milă Sa față de noi, și cu această răbdare și milă datori suntem și noi să viețuim.
Astăzi, noi avem în mâinile noastre capacități tehnice fără precedent pe care le putem folosi atât în beneficiul întregii lumi, cât și pentru distrugerea ei rapidă. Violența și dușmănia nu pot merge cot la cot cu omul modern. Tehnologia înaltă ne poate ajuta să realizăm scopul divin – crearea paradisului pe pământ, unde Omul și Natura trăiesc în dragoste și armonie. Pentru a face acest lucru, trebuie să învățăm dragoste, respect, răbdare și compasiune pentru aproapele nostru. Să învățăm să iubim și să prețuim ceea ce ne-a dat Dumnezeu.
Astăzi avem o misiune dificilă, dar importantă și nobilă – să recreăm ceea ce am distrus. Dar am distrus noi în decursul anilor spiritualitatea, educația și cultura. Spiritualitatea în unire cu Dumnezeu și o cultură care umple viața cu sens și perspectivă morală. O persoană care nu știe de unde vine nu știe ce dorește și, în consecință, nu știe unde merge. Deznădejdea și lipsa educației distrug omenirea, chiar dacă din punct de vedere fiziologic omul încă este viu – duhul lui este mort pentru a cunoaște, pentru a dărui, pentru a iubi, pentru a ajuta. Sentimental de responsabilitate pentru viața celor din jur și pentru întreagă natură trebuie să fie un scop primordial al omului modern!
Consumism, relații comerciale între oameni – iată ce caracterizează pe omul modern. Lipsa unor modele autentice, reale – la fel sporește la degradarea moral-spirituală a omenirii. Spuneți-mi cine sunt eroii voștri și eu vă spun ce veți deveni în viitor!
„Oamenii nu fac niciodată răul atât de complet şi cu atâta entuziasm ca atunci când îl fac din convingere religioasă”, spunea Umberto Eco. De aceea, convingerile și dogmele specifice religiei sau confesiunii aparte, nu trebuie să fie prilej de conflict între oameni. Îmi amintesc de confruntările din Irlanda de Nord, unde protestatarii catolici ș protestanți au luptat între ei până la sânge. Oare în Hristos poate fi loc pentru violență, ură și antipatie?
Rugăciunile noastre, precum și eforturile comune trebuie să se orienteze pentru crearea unui climat de conviețuire pașnică și prietenoasă a tuturor popoarelor. Suntem învitați să ne concentrăm la diminuarea conflictelor, neînțelegerilor și deosebirilor pe criterii de origine socială, religioasă și etnică.
În predica Sa de pe munte, Iisus spune: „Fericiţi făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema” (Matei 5:9) încurajând întreagă omenire spre pace și bună înțelegere. Când îi trimite pe apostolii Săi la propovăduire le spune: „Şi intrând în casă, uraţi-i, zicând: “Pace casei acesteia”” (Matei 10:12). După ce a vindecat-o pe femeia cu scurgere de sânge i-a spus: „Fiică, credinţa ta te-a mântuit, mergi în pace şi fii sănătoasă de boala ta!” (Marcu 5, 34). Vorbind despre împotrivirea în fața păcatului până la sânge, la finalul discursului spune: „Bună este sarea; dacă însă sarea îşi pierde puterea, cu ce o veţi drege? Aveţi sare întru voi şi trăiţi în pace unii cu alţii.” (Marcu 9:50).
„Aceasta este porunca Mea: să vă iubiţi unul pe altul, precum v-am iubit Eu. Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca sufletul lui să şi-l pună pentru prietenii săi. Voi sunteţi prietenii Mei, dacă faceţi ceea ce vă poruncesc.” (Ioan 15,12-14). „Întru aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii faţă de alţii.” (Ioan 13,35).
Primul cuvânt rostit de către Hristos ucenicilor a fost – Pace vouă: „Şi fiind seară, în ziua aceea, întâia a săptămânii (duminica), şi uşile fiind încuiate, unde erau adunaţi ucenicii de frica iudeilor, a venit Iisus şi a stat în mijloc şi le-a zis: Pace vouă!” (Ioan 20,19).
Persoane care primeau vindecare de la Hristos datorită credinței, care în continuare era însoțită de pacea dumnezeiască: „Credinţa ta te-a mântuit; mergi în pace.” (Marc. 5,34; Luc. 7,50, 8,48).
Toate serviciile divine din cultul ortodox noi începem cu îndemnul: În pace sau Cu pace Domnului să ne rugăm!, pentru a simți prezența lui Dumnezeu, care este pace și bunăvoință!
În final doresc să mă adresez către toți liderii religioși și politici cu cuvintele Apostolului Pavel:
„Căutaţi pacea cu toţi şi sfinţenia, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul… Dacă se poate, pe cât stă în puterea voastră, trăiţi în bună pace cu toţi oamenii.„ (Еvr. 12,14,18), „Şi pacea lui Hristos, întru care aţi fost chemaţi, ca să fiţi un singur trup, să stăpânească în inimile voastre; şi fiţi mulţumitori” (Colos. 3,15) și „încălţaţi picioarele voastre, gata fiind pentru Evanghelia păcii.” (Efes. 6,15).

 

Cu dragoste întru Hristos,

Preotul Maxim Melinti, Biserica Ghidighici

 

Lasă un comentariu

Calendar Creștin Ortodox

Arhiva Video

Vezi mai multe video

Susține Insula Fericirii!

Flickr Photos