Ultimile Nouţăţi

DESPRE HRANA CEREASCĂ ȘI PĂMÂNTEASCĂ

În vremea aceea Iisus a văzut mulţimea de oameni şi I s-a făcut milă de ei şi a vindecat pe bolnavii lor. Iar când s-a făcut seară, ucenicii au venit la El şi I-au zis: Locul este pustiu şi vremea, iată, a trecut; deci, dă drumul mulţimilor ca să se ducă în sate să-şi cumpere mâncare. Iisus, […]

PE CINE SCRIEM LA BOTEZ?

Vorbim de multe ori despre rolul nanilor de botez, despre numărul lor și participarea lor activă la creșterea copiilor spirituali – fini de botez. Dar, din experiența mea modestă, am descoperit încă un subiect care necesită o abordare. Pe cine scriem la biserica? Ne-am obișnuit că la biserica părinții copilului ca regulă scriu un singur […]

DATORIILE NAȘILOR DE BOTEZ

Cuvânt de învățătură pe care îl face preotul către nașul pruncului, după luminarea acestuia cu Sfântul Botez Binecredinciosule și cu numele lui Hristos numite nașule (N), cu darul și cu îndurările Iubitorului de oameni Dumnezeu, care voiește ca toți oamenii să se mântuiască, naștere duhovnicească s-a săvârșit astăzi în Biserica lui Dumnezeu prin apă și […]

SFINȚIREA NOII CRUCI

Astăzi am oficiat slujba de binecuvântare a unei noii cruci din lemn, aflată la intrare în satul nostru Ghidighici. Aduc sincere mulțumiri întregii familiei Tatiana Garnagea și altor donatori pentru inițiativă nobilă și lucrare frumoasă!#bisericaghidighici#Ghidighici

Credința și încrederea

În vremea aceea, pe când Iisus intra în Capernaum, s-a apropiat de El un sutaş, rugându-L şi zicând: Doamne, sluga mea zace în casă, slăbănog, chinuindu-se cumplit. Și i-a zis Iisus: Venind îl voi vindeca. Dar sutaşul, răspunzând, I-a zis: Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperişul meu, ci numai spune un cuvânt şi se va […]

Cum Îl văd eu prin ochii mei pe Dumnezeu și pe aproapele?

Zis-a Domnul: Luminătorul trupului este ochiul; dacă ochiul tău va fi curat, tot trupul tău va fi luminat. Iar dacă ochiul tău va fi rău, tot trupul tău va fi întunecat. Deci, dacă lumina care e în tine este întuneric, dar întunericul, cu cât mai mult! Nimeni nu poate să slujească la doi domni, căci sau pe unul îl va […]

Cine răspunde chemării lui Hristos?

Pe când umbla pe lângă Marea Galileii, a văzut pe doi fraţi, pe Simon ce se numeşte Petru şi pe Andrei, fratele lui, care aruncau mreaja în mare, căci erau pescari. Şi le-a zis: Veniţi după Mine şi vă voi face pescari de oameni. Iar ei, îndată lăsând mrejele, au mers după El. Şi de […]

About the Island of Happiness Social Center

In 2014, along with the Orthodox Church “Acoperământul Maicii Domnului” from Ghidighici village, was established the NGO „Island of Happinnes” (“Insula Fericirii”), which was registered within the Justice Ministry of Republic of Moldova, with nr. 7044 on December 23rd, 2014. The NGO „Island of Happinnes” is a charity, non-governmental, apolitical, non-profit organization, that promotes and […]

Vezi mai multe...

Calendar Creștin Ortodox

Arhiva Video

Vezi mai multe video